Приворот Київ Особистий Прийом. Термінова Магічна Допомога у Києві
Приворот Київ Особистий Прийом. Термінова Магічна Допомога у Києві

Умови використання

 

 

Угода користувача сервісів Vukra

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ
УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ І ЗГОДУ НА НЕЇ
ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ
ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
ОПЛАТА ПОСЛУГ
ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНії
ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ
ІНШІ УМОВИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дошка оголошень Vukra (далі Виконавець і/або Компанія) публікує даний Публічний договір (Угода і/або Оферта) про надання послуг на інтернет-сайті Виконавця vukra.ua

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) дана Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

1.3. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

Оферта – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній і / або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, включаючи всі її додатки;
Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;
Виконавець - Дошка оголошень Vukra;
Сайт/и – интернет-сайт vukra.ua, адмініструється Компанією і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових оголошень які класифікуються (далі по тексту - Сайт та/або Сайти);
Користувач – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і яка користується послугами Компанії.От імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи;
Бізнес-користувач – користувач, який використовує Сайт в бізнес-цілях, і відповідає хоча б одній із зазначених в цій Угоді ознак. Користувач може вважатися Компанією Бізнес-користувачем незалежно від того, чи зареєстрований такий користувач як суб'єкт підприємницької діяльності в установленому законодавством порядку, або ж здійснює таку діяльність без відповідної реєстрації;
Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт;
Послуга – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;
Послуги/сервіс Vukra – будь-які платні і безкоштовні послуги, що надаються Виконавцем за допомогою Сайтів (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т.д. і т.п. ), а також будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісів Сайтів;
Обліковий запис/аккаунт - створюваний Користувачем, що належить Виконавцю електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайтів, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Сайтах. Обліковим записом/аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису/аккаунту іншому користувачеві (іншій особі) не допускається;
Реєстрація – прийняття Користувачем оферти на укладення цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкціями.
Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
SMS/E-mail-верифікація - це перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення в відповідне поле на сторінці верифікації спеціального коду верифікації, надісланого Компанією в SMS-повідомленні на номер, вказаний Користувачем на сторінці верифікації та/або на E-mail адресу.
Розміщення - це дія Користувача - публікація, або активація одного оголошення. Розміщенням також є зміна існуючого оголошення, якщо така зміна передбачає зміну, і/або додавання товару, зміна істотних характеристик товару, зміна регіону.

1.4. Якщо Користувач не згоден з Угодою повністю або частково, Виконавець просить його покинути даний сайт і/або видалити додаток з пристрою. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайтів і послуг Vukra. Використання Послуг Vukra означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає його умови.

1.5. Починаючи використовувати будь-який сервіс Vukra, встановлюючи додаток, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність і прийняття умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси Vukra.

1.6. Згідно Угоді, Компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.

1.7. Компанія пропонує Користувачеві послуги з використання Сайтів для розміщення інформації про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої покупки або продажу різних товарів і послуг іншими Користувачами.

1.8. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.
2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

2.1. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайті після проходження SMS і/або E-mail-верифікації.
У разі видалення Користувачем облікового запису, телефонний номер, який раніше використовувався для SMS-верифікації, може бути використаний Користувачем повторно не раніше 30 днів з дати видалення облікового запису. У разі блокування Компанією облікового запису, телефонний номер, який використовувався для SMS-верифікації, може бути використаний повторно не раніше 1 року з дати блокування відповідного облікового запису.

2.2. Користувач також має право зареєструватися на Сайті з метою отримання додаткових сервісів, заповнивши формуляр із зазначенням дійсної електронної адреси, до якого має доступ тільки Користувач, номера мобільного телефону, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього Користувач отримує повідомлення електронною поштою з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід через яке необхідний для завершення реєстрації, або SMS повідомлення з паролем для входу в обліковий запис (аккаунт).

2.3. Користувач має право створити обліковий запис і увійти на Сайт, використовуючи дані облікового запису в Facebook через підключення Facebook Connect або Google. Користувач, який не зареєстрований на Сайті, для реєстрації за допомогою Facebook / Google, повинен ввести дані свого облікового запису (логін і пароль) на запит системи, після чого зможе скористатися сервісами Сайту. Реєструючись на Сайті через підключення Facebook Connect / Google, Користувач надає Компанії додаткові персональні дані. Детальна інформація про персональні дані, які надаються Компанії і обробляються Компанією.

2.4. Використання можливостей і сервісів Сайту, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язань слідувати правилам і інструкціям по користуванню послугами Vukra, в т.ч. цієї Угоди.

2.5. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону і пароля для входу на Сайт. Користувач має право користуватися сервісами Сайту тільки за допомогою власної електронної адреси, номера мобільного телефону і пароля. У разі передачі даних для доступу до свого облікового запису/аккаунту іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис/аккаунт може бути заблокований на розсуд Адміністрації.

2.6. Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати його третім особам.

2.7. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайт, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу, телефон і пароль, які використовуються для входу на Сайт, були розкриті або можуть бути використані третьою особами.

2.8. Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно за цією Угодою та інструкціями, представленими на Сайті, і надати точну і повну інформацію про товар або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати дану послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.

2.9. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, встановленим законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від залучення третіх осіб.

2.10. Користувач гарантує, що пропоновані їм послуги, в разі якщо надання їх вимагає спеціального дозволу, будуть здійснені відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

2.11. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, розміщених їм на Сайті, і, в разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо це неможливо, виправити невірну інформацію, анулювавши оголошення і повторно розмістив інформацію про товар або послугу.

2.12. Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в загальне поняття. Умови продажу товару і надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цієй Угоді та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

2.13. Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати будь-яку інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, в тому числі:

Інформацію про інші дошки оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони і/або інтернет-магазини;
Інтернет-ресурси, що передбачають товари та послуги, заборонені до продажу на Сайтах.

2.14. Компанія має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару або послуги Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Компанії. Компанія має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу, з порушенням умов цієї Угоди або діючого чинного законодавства.

2.15. Користувачеві заборонено:

2.15.1. Публікувати однакові оголошення з одного і того ж акаунту;

2.15.2. Публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про одну й ту ж пропозицію;

2.15.3. Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти / номерів мобільних телефонів;

2.15.4. Публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;

2.15.5. Публікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та / або небуквених символи;

2.15.6. Публікувати оголошення, опис і / або заголовок / фотографії яких є непов'язаними, нечитабельні;

2.15.7. Публікувати оголошення з пропозицією кількох товарів і послуг одночасно;

2.15.8. Вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на сторінку сайтів інших дошок оголошень;

2.15.9. Розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення правозастосовчого законодавства;

2.15.10. Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраної у відповідних функціональних налаштуваннях Сайту.

2.15.11. Дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета, об'єкта майна, вакансії, послуги.

2.15.12. Оголошення можуть проходити вибіркову пост або премодерацію представниками Компанії.

2.15.13. Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:

наркотичних речовин і прекурсорів;
тютюнових виробів і курильних сумішей.
порнографічних матеріалів;
вкрадених, здобутих не законним способом товарів;
предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;
неіснуючих товарів;
людських органів і органів тварин;
персональних документів, а також бланків цих документів;
баз даних;
вогнепальної, холодної, травматичної зброї, а також боєприпасів і комплектуючих до них;
спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;
іклів моржа, бивнів слона і мамонта не в виробі, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не в виробі;
рідкісних і заборонених до продажу тварин, в т.ч. тварин занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни;
будь-яких інших заборонених чинним законодавством товарів і послуг.

Компанія має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Компанія також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на її думку не відповідають принципам і засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

2.16. Адміністрація та модератори Сайту (представники Компанії) мають право:

2.16.1. Вносити в текст оголошення Користувача правки, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;

2.16.2. Переносити оголошення в інші рубри Сайту в разі виявлення найбільш придатної рубрики для їх розміщення;

2.16.3. Відмовити в публікації оголошень, якщо вони НЕ відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цю Угоду, а також обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування сайтами без пояснення причин.

2.16.4. Не допускається вказівка ​​некоректних характеристик предмета, пропозиції в оголошенні. У тому числі вказівку ціни, що не відповідає фактичній ціні реалізації товару або послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар або послугу.

2.16.5. Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреса, адреса інтернет-ресурсів).

2.16.6. Фото, яке демонструє товар / послугу, пропоновані Користувачем до продажу, повинно відповідати заголовку і тексту оголошення. На фото має бути зображений тільки пропонований об'єкт. Стічні фото і / або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені до публікації в оголошеннях приватних користувачів.

2.16.7. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Компанія може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.

2.16.8. Компанія не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів.

2.16.9. Предметом оголошень можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена і не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, а також не суперечить цій Угоді.

2.17. Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) Розміщення.
3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ І ЗГОДУ НА НЕЇ

3.1. При розміщенні оголошень Користувачі сайту надають Компанії право на обробку їх персональних даних.
4. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

4.1. Компанія зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, а також відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.

4.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного з використанням програмних засобів Сайту вказівки користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

4.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Компанією з метою, пов'язаною з обслуговуванням мережевого обладнання, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання користувачем).

4.4. Компанія зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості надаваних сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів користувача.

4.5. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту в перебігу часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступною виключно після введення їм логіна і пароля, що найменше, один раз протягом сесії.

4.6. Відключення збереження даних останнього доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак можуть обмежити їх функціонал для Користувача.

4.7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збору статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

4.8. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов даної Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

вульгарних, образливих виразів;
пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
заклики до насильства і протиправних дій;
дані, що порушують особисті (немайнові) права або права інтелектуальної власності третіх осіб;
інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
інформацію, що веде до здійснення угод з краденими або підробленими предметами;
інформацію, що порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;
особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб;
інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу кого б то не було;
інформацію, що носить характер порнографії;
інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
помилкову, яка вводить в оману інформацію;
віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди сайтам, Компанії або іншим Користувачам;
інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;
посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Компанії;
інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід», або небажану, або брехливу комерційну рекламу;
інформацію, поширювану інформаційними агентствами;
інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдістрібьютерів та ін .;
відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;
інформацію, яка іншим чином порушує законодавство країни, для якої призначене оголошення.

4.9. При подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення потрібно вказувати номер ліцензії та найменування органу, що видав ліцензію.
5. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

5.1. Оголошення Користувача може бути видалено Компанією через порушення Користувачем умов цієї Угоди, а також з таких причин:

У даного Користувача вже є на Сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару / послуги;
Інформація, що міститься в оголошенні, суперечить цій Угоді, правилам публікації оголошень і / або законодавству;
Інформація, що міститься в оголошенні, помилкова;
Заголовок объявления не содержит информацию о предлагаемом/востребованном товаре/услуге;
Веб-сайт і мобільні дані: Компанія може автоматично отримувати і реєструвати на своїх серверах інформацію з браузера користувача або будь-якого пристрою, включаючи IP-адресу, геолокацію Користувача, програмного забезпечення і апаратні атрибути, сторінки, які запитує Користувач, дані, які містяться в базах даних браузера, включаючи SQL бази даних, мобільні ідентифікатори (включаючи ідентифікатори мобільних пристроїв, такі як Google Advertisement ID, IFA or IFV), інформацію про використання додатка, і / або інформацію про інші використовувані пристрої або інформацію системного рівня. Це може відбуватися на Сайті або на мобільному додатку, або на сервісах третіх осіб. Додаткова інформація про те, як користувачі можуть контролювати і / або блокувати такий збір інформації знаходиться нижче знаходиться в розділі 6 цієї політики.
Тема або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси;
Фотографія не має очевидного смислового зв'язку з текстом оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення;
Фотографія містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т.п.;
Фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (посилання на сайт, e-mail, номер телефону (відмінний від зазначеного в оголошенні), Skype, IСQ, ID в соцмережах, ID інших месенджерів і подібне);
Фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;
Оголошення подано в рубрику, яка не відповідає змісту поданого оголошення.
Компанії надана скарга від власника майнових прав інтелектуальної власності, та / або запит уповноваженого органу державної влади;
Компанії надана обґрунтована скарга іншого Користувача про порушення його прав в оголошенні.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Компанії, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайтів, є об'єктами виняткових прав Компанії, користувачів та інших правовласників.

6.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів Сайтів, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайтів, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не виключаючи: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

6.3. Щоб надати Компанії право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Компанії чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, субліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім перерахованого вище, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту. Користувач погоджується з тим, що текст, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Компанією при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Компанією на власний розсуд без додатковової згоди з боку Користувача , без виплати винагороди.

6.4. Скориставшись сервісами Сайтів, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Веб-сайтах, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен чи зображень.

6.5. Користувач зобов'язується:

Не вживати ніяких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайтів;
Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайти без письмового дозволу Компанії;
Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайтах (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попередньої письмової згоди Компанії;
Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншої діяльності на Сайтах; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайти;
Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, крім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. На даний пункт Угоди не включені персональні дані Користувача, які останній надає Компанії при реєстрації.

6.6. Користувачеві забороняється:

Обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;
Використання імен користувачів, схожих на імена інших користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені.
Використовувати в тексті оголошення, в фотографіях статуси, які не надаються Компанією (наприклад, «кращий продавець», «рекомендований Vukra», «перевірено Vukra» і т.д.).
Використовувати в тексті оголошення, в фотографіях знак для товарів і послуг «Vukra» в будь-яких його проявах, позначення, схожі з знаком для товарів і послуг, позначення «Vukra», і будь-які інші похідні.

6.7. Доступ до персональних даних Користувача з боку інших користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.

6.8. Компанія зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайтів і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

6.9. Компанія може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайтів, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Компанія має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайтів або їх частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

6.10. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Сайті, а також обмежити дії Користувача на Сайті.

6.11. Компанія може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією Сайтів про ведення діяльності, яка порушує правила Сайтів і прав третіх осіб. Компанія залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

6.12. Компанія має право на власний розсуд відкидати, видаляти або переміщати будь-яке розміщене на Сайті оголошення за порушення цієї Угоди.

6.13. Компанія має право передати Сайти зі всіма його сервісами і змістом, включаючи особисту інформацію користувачів, своєму правонаступнику за договорами або інших підстав. Передача і повідомлення користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.14. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку, які будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження або з моменту отримання повної інформації по суті скарги. Компанія має право на свій розсуд припинити розгляд скарги, і / або обмежити кількість відповідей Користувачам, які порушують умови Угоди. Оператор, який надає підтримку користувачів по телефону, і / або відповідає на телефонний дзвінок Користувача, має право припинити дзвінок в разі загроз Користувача в сторону Оператора, Компанії, нецензурної лексики, переклад розмови на особисті теми, безпредметності розмови.

6.15. Компанія залишає за собою право в будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії / завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайтів з попереднім повідомленням Користувача або без такого.

6.16. SMS / E-mail-верифікація. Компанія має право в будь-який момент верифікувати Користувача за допомогою SMS-верифікації. У разі якщо Користувач не пройшов верифікацію, Компанія має право обмежити можливості користування Сайтом, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення оголошень. Вибірка користувачів, які підлягають верифікації, здійснюється Компанією на свій власний розсуд. Всі Учасники, які були верифіковані за допомогою SMS / E-mail-верифікації можуть використовувати номер мобільного телефону або адресу електронної пошти для входу в обліковий запис / аккаунт, використовуючи пароль, вказаний при реєстрації.

Для проходження SMS-верифікації може використовуватися тільки номер українських операторів стільникового зв'язку (+380). Компанія має право на свій розсуд не допускати верифікацію користувачів, що використовують номери телефонів певних операторів стільникового зв'язку (в тому числі віртуальних), CDMA-операторів.

6.17. Компанія на підставі аналізу діяльності Користувача на Сайті вправі відносити Користувача в категорії «Бізнес-користувач», незалежно від того, відніс чи себе Користувач до даної категорії при публікації оголошення. Для віднесення Користувача до категорії «Бізнес» досить наявності в діях Користувача одного з таких ознак:

Використання при розміщенні оголошення професійних фотографій (стічних фотографій);
Наявність в тексті оголошення посилання на веб-сайт / сторінку веб-сайту;
Наявність в тексті оголошення інформації про можливості вибору іншої моделі, наявності товару в асортименті, різних розмірів товару, можливості замовлення товару, надання Користувачем гарантії на товар;
Придбання Користувачем будь-якого пакета розміщень.

Компанія відносить Користувача до категорії Бізнес-користувач для тих рубрик / підрубрик, в яких Користувач здійснив дії, передбачені цим пунктом Угоди, для всіх інших рубрик / підрубрик Користувач не набуває статусу Бізнес-користувач.

6.18. Компанія має право в будь-який момент припинити підтримку (функціонування) певних версій додатка для мобільних пристроїв на базі будь-яких операційних систем. Для продовження використання програми, Користувачеві необхідно оновити додаток до нової версії, або ж завантажити додаток в актуальній версії.

6.19 Компанія має право заблокувати обліковий запис Користувача без можливості її відновлення, якщо з моменту її блокування або призупинення пройшло більше 6 (шести) місяців. Для цілей цього пункту причиною блокування (призупинення) може бути як порушення Користувачем умов Угоди користувача, так і сайтів із підозрілою активністю в обліковому записі.

Ми змушені вдаватися до таких заходів, оскільки після закінчення 6 місяців не маємо можливість перевірити дані облікового запису, і забезпечити безпеку її використання.

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ

7.1. Замовлення (акцептування) платних послуг Vukra здійснюється Користувачем на сторінці замовлення послуги, або через відповідний розділ мобільних додатків, в особистий обліковий запис.

7.2. Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Компанії, розміщеними на Сайті, після чого може замовити такі послуги. Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.

7.3. Оплата платних послуг Компанії здійснюється в порядку, публікації і рекламування оголошення.

7.4. Повернення сплачених грошових коштів за ненадані послуги здійснюється Компанією в наступних випадках:

Автоматично функціональною системою Сайтів за кожне видалене оголошення при модерації (крім оголошень, віддалених як неактулаьне), якщо для оголошення придбані платні послуги (Набори послуг для просування оголошень, Топ-оголошення, Краща пропозиція, Підняти вгору списку (за виключення одноразового підняття), Рекламні банери на сайті і ін.). Повернення грошових коштів здійснюється за ті години, в яких послуга не надавалася Для здійснення розрахунку суми коштів, що підлягають поверненню, приймаються астрономічний годинник, повернення відбувається за ті години, коли послуга фактично не надавалася.
Якщо через будь-які технічні неполадки послуга не надавалася, повернення сплачених грошових коштів здійснюється уповноваженим Компанією адміністратором сайту після надання користувачем доказів оплати. В такому випадку повернення грошових коштів відображається в акаунті Користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів в майбутньому.
При оплаті послуг з видалених Компанією облікових записів, які були продубльовані Користувачем в порушення умов цієї Угоди. Таке повернення здійснюється Компанією виключно за зверненням Користувача, а грошові кошти повертаються на активний обліковий запис такого користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів в майбутньому.
Грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень про заборонені товари, послуги, пропозиції, при блокуванні облікового запису не повертаються.

7.5. При систематичних (два і більше разів) порушення умов цієї Угоди повернення оплачених Користувачем грошових коштів відбувається на підставі рішення адміністрації Компанії після відповідного звернення Користувача. Адміністрація має право відмовити в поверненні коштів Користувачу, який систематично порушує умови Угоди.

7.6. Користувач погоджується, що підтвердженням надання послуг з боку Дошки оголошень Vukra є Виписка з особового рахунку, яка формується Виконавцем на підставі даних, доступних на акаунті Користувача. Виконавець надає Виписку з особистого рахунку тільки за запитами користувачів.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Скориставшись сервісами Сайтів, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайти і його сервіси на свій страх і ризик "як є", оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Компанія, в тому числі її керівництво , співробітники і агенти, які не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, що стали результатом використання розміщених на Сайті оголошень.

8.2. Компанія не є організатором / ініціатором угоди між Користувачами або її стороною. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законом товари і послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

8.3. Компанія не може контролювати достовірність опублікованої користувачами в оголошеннях інформації. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочиної або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

8.4. Компанія не несе відповідальності за поведінку користувачів або за пропоновані ними товари / послуги, зазначені в розміщуваних оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії.

8.5. Компанія не несе відповідальності за несанкціонований доступ до інформації або використання серверів Компанії та / або інформації про користувачів, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайти або через Сайти третіми особами.

8.6. Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар / послугу знаходяться поза контролем Компанії.

8.7. Компанія закликає користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайтів. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Компанії має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.

8.8. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару або послуги є дійсним і легальним виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Веб-сайтах. Компанія не несе відповідальність за завершення угоди Користувачем Сайтів. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

8.9. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію (поряд з її дочірніми компаніями, афільованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитку, збитків, витрат і витрат, включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті або у зв'язку з такими вимогами.

8.10. Бездіяльність з боку Компанії в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Компанії від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних порушень.

8.11. Користувач має право повідомити Компанії про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись формою зворотнього зв'язку або натиснути "поскаржитися" безпосередньо на сторінці оголошення. У разі обґрунтованості скарг Користувача Компанія на свій розсуд видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.

8.12. Компанія не несе відповідальності за невиконання або труднощі у виконанні зобов'язань про надання доступу до Сайту через непередбачені обставини непереборної сили, наслідків яких не можна уникнути або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

8.13. Компанія не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

8.14. Ні за яких умов Компанія, її керівництво, співробітники і агенти, які не несуть відповідальності за прямий, непрямий, випадковий, спеціальний збиток, збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість такого збитку) в результаті використання Сайтів і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайтів і його сервісів.

8.15. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

8.16. Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайтів, в межах, встановлених чинним законодавством.

8.17. Компанія не несе відповідальності за збереження інформації з облікового запису, можливість використання сервісів Сайту, збереження і можливість використання коштів на особистому рахунку Користувача, в разі блокування / заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію та / або вхід на сайт, що знаходяться поза контролем компанії.

9. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

9.1. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту, установки програми або з моменту реєстрації Користувача на Сайті і діє безстроково.

9.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії і пояснення причин.

9.3. У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 10.1. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайтів. Факт не припинення використання Сайтів є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

9.4. Розірвання Угоди з боку Компанії може статися у випадках:

9.4.1. Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Компанії, в тому числі її репутації, або користувачам Vukra;

9.4.2. Інших дій, які суперечать політиці Компанії;

9.5. Правовідносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

10.1. З метою поліпшення якості послуг Сайту, для дотримання вимог законодавства та реагування на зміну ринкових умов, ця Угода може бути змінена Компанією в односторонньому порядку. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою https://vukra.ua/agreement.html

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Системні повідомлення Сайту, що відносяться до оголошень Користувача, буде надіслано електронною поштою, яка надана Користувачем при розміщенні оголошення наСайті, і / або у формі SMS-повідомлень, Viber-повідомлень, Telegram-повідомлень на номер телефону, вказаний Користувачем. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення, Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сайту, або направити відповідне повідомлення в Службу підтримки Сайтів.

11.2. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола користувачів, публікуються на Сайті і / або розсилаються на електронні адреси користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень / реєстрації на Сайті.

11.3. Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу, і / або SMS-повідомлень, Viber-повідомлень, Telegram-повідомлень які надходять на номер телефону, вказаний Користувачем, в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в обліковому записі Користувача.

11.4. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цієї Угоди, або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.

11.5. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.

11.6. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном чинне законодавство »розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача / користувачів.

11.7. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.